texty a překlady SIMPLE PLANŮ!!

Welcome to my life- Výtej v mém životě

26. května 2008 v 14:17 | GabiiiSP
Welcome To My Life

Do you ever feel like breaking down?
Do you ever feel out of place?
Like somehow you just don't belong
And no one understands you

Dou you ever want to run away?
Do you lock yourself in your room?
With the radio on turned up so loud
That no one hears you screaming

No you don't know what it's like
When nothing feels alright
You don't know what it's like
To be like me…

To be hurt, to feel lost
To be left out in the dark
To be kicked when you're down
To feel like you've been pushed around
To be on the edge of breaking down
And no one's there to save you
No you don't know what it's like
Welcome to my life

Do you wanna be somebody else?
Are you sick of feeling so left out?
Are you desperate to find something more
Before your life is over?

Are you stuck inside a world you hate?
Are you sick of everyone around?
With their big fake smiles and stupid lies
While deep inside you're bleeding

No you don't know what it's like
When nothing feels alright
You don't know what it's like
To be like me…

No one lied straight to your face
And no one ever stabbed you in the back
You might think I'm happy
But I'm gonna be ok
Everybody always gave you what
you wanted

You never had to work
It was always there
You don't know what it's like
What it's like
Vítej v mém životě

Cítil ses někdy na zhroucení
Cítil ses někdy nepotřebný
Jako že nějak nezapadáš
A nikdo ti nerozumí

Chtěl jsi někdy utéct pryč
Zamknout ses ve svém pokoji
S rádiem puštěným tak nahlas
Aby tě nikdo neslyšel křičet

Ne, ty nevíš jaké to je
Když nic není v pořádku
Ty nevíš jaké to je
Být jako já

Být zraněný, cítit se ztracený
Být opuštěný v temnotě
Být nakopnutý, když jsi na dně
Být dokola odstrkovaný
Být na pokraji zhroucení
A není nikdo, kdo by tě zachránil
Ne, ty nevíš jaké to je
Vítej v mém životě

Chtěl bys být někdo jiný
Máš dost toho cítění se pořád opomíjený
Jsi zoufalý tím hledáním něčeho víc
Před tím než tvůj život skončí

Uvízl jsi ve světě, který nenávidíš
Máš dost všech kolem
S těmi jejich velkými falešnými úsměvy a hloupými lži
Když hluboko uvnitř krvácíš

Ne, ty nevíš jaké to je
Když nic není v pořádku
Ty nevíš jaké to je
Být jako já

Být zraněný, cítit se ztracený
Být opuštěný v temnotě
Být nakopnutý, když jsi na dně
Být dokola odstrkovaný
Být na pokraji zhroucení
A není nikdo, kdo by tě zachránil
Ne, ty nevíš jaké to je
Vítej v mém životě

Nikdo ti nikdy nelhal přímo do tváře
A nikdo tě nikdy nebodl do zad
Můžeš si myslet že jsi šťastný
Ale já nebudu ok
Všichni ti vždycky dávali to co jsi chtěl
Nikdy jsi nemusel pracovat
Vždycky to bylo tady
Ty nevíš jaké to je
Jaké to je

Být zraněný, cítit se ztracený
Být opuštěný v temnotě
Být nakopnutý, když jsi na dně
Být dokola odstrkovaný
Být na pokraji zhroucení
A není nikdo, kdo by tě zachránil
Ne, ty nevíš jaké to je
Vítej v mém životě

Být zraněný, cítit se ztracený
Být opuštěný v temnotě
Být nakopnutý, když jsi na dně
Být dokola odstrkovaný
Být na pokraji zhroucení
A není nikdo, kdo by tě zachránil
Ne, ty nevíš jaké to je
Vítej v mém životě

Vítej v mém životě
Vítej v mém životě

Shut up-Drž hubu

26. května 2008 v 14:15 | GabiiiSP
Shut Up

There you go
You're always so right
It's all a big show
It's all about you

You think you know
What everyone needs
You always take time
To criticize me

It seems like everyday
I make mistakes
I just can't get it right
It's like I'm the one
You love to hate
But not today

So Shut up Shut up Shut up
Don't wanna hear it
Get out Get out Get out
Get out of my way
Step up Step up Step up
You'll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

There you go
You never ask why
It's all a big lie
Whatever you do

You think you're special
But I know and I know and I know
and we know
That you're not

You're always there to point out
my mistakes
And shove them in my face
It's like I'm the one you love to hate
But not today

So Shut up Shut up Shut up
Don't wanna hear it
Get out Get out Get out
Get out of my way
Step up Step up Step up
You'll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

Don't tell me who I should be
And don't try to tell me what's right for me
Don't tell me what I should do
I don't want to waste my time
I'll watch you fade away

Sklapni

Tady to máš
Ty máš vždycky pravdu
Všechno je to velká show
Všechno je velká lež

Myslíš si, že víš
Co každý potřebuje
Vždycky si najdeš čas
Kritizovat mě

Vypadá to, že já každý den
Dělám chyby
Nemůžu to dobře pochopit
Je to jako bych byl jediný
Koho k smrti miluješ
Ale ne dnes

Tak sklapni, sklapni, sklapni
Nechci to poslouchat
Vypadni, vypadni, vypadni
Vypadni mi z cesty
Ustup, ustup, ustup
Nikdy mě nezastavíš
Nic z toho co dneska řekneš
Mě neponíží

Tady to máš
Nikdy se neptáš proč
Všechno je to velká lež
Všechno co uděláš

Myslíš si, že jsi jedinečný
Ale já vím a já vím a já vím
A my víme
Že nejsi

Vždycky jsi tu, abys upozornil na moje chyby
A strkáš mi je pod nos
Je to jako bych byl jediný
Koho k smrti miluješ
Ale ne dnes

Tak sklapni, sklapni, sklapni
Nechci to poslouchat
Vypadni, vypadni, vypadni
Vypadni mi z cesty
Ustup, ustup, ustup
Nikdy mě nezastavíš
Nic z toho co dneska řekneš
Mě neponíží
(sklapni, sklapni, sklapni)
Ponížit mě
(sklapni, sklapni, sklapni)
Nikdy mě neponížíš

Neříkej mi, kdo bych měl být (Neříkej mi, kdo bych měl být)
A nepokoušej se mi říct, co je pro mě dobré
Neříkej mi, co bych měl dělat
nechci marnit svůj čas
Tak se koukej vypařit

Tak sklapni, sklapni, sklapni
Nechci to poslouchat
Vypadni, vypadni, vypadni
Vypadni mi z cesty
Ustup, ustup, ustup
Nikdy mě nezastavíš
Nic z toho co dneska řekneš
Mě neponíží

Tak sklapni, sklapni, sklapni
Nechci to poslouchat
Vypadni, vypadni, vypadni
Vypadni mi z cesty
Ustup, ustup, ustup
Nikdy mě nezastavíš
Nic z toho co dneska řekneš
Mě neponíží

Ponížit mě
(sklapni, sklapni, sklapni)
Ty mě neponížíš
Ponížit mě
(sklapni, sklapni, sklapni)
Ty mě neponížíš

Sklapni, sklapni, sklapni
 
 

Reklama